FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

ACOM ESPAÑA

ACOM ESPAÑA

ACOM ESPAÑA

05/10/2009

> Ir a la fototeca

ACOM ESPAÑAA Sección Española de EUR-ACOM da FEMP xorde polo interese de intercambiar coñecementos e aplicar estratexias e políticas para afrontar os problemas económicos e sociais compartidos polas comarcas europeas afectadas pola crise da industria do carbón.

Dende a súa constitución no ano 1991 ten como obxectivos:

• A defensa dos intereses das comunidades actuais e preexistentes da minaría do carbón en España, co obxectivo de axudar á súa recuperación e diversificación económica, social e ambiental.
• A defensa, emprego e aproveitamento do carbón comunitario nas políticas enerxéticas definidas en España polas Administracións competentes.
• O intercambio de experiencias e a mutua cooperación entre as autoridades dos Municipios mineiros do carbón.
• A promoción doutros obxectivos que se estimen convenientes no marco do disposto nas presentes normas e cumprindo estritamente co establecido nos Estatutos da Federación Española de Municipios e Provincias.
• Así mesmo a Sección Española de Municipios Mineiros do Carbón, asume como finalidades propias dentro do seu marco territorial os obxectivos fundamentais declarados polas normas constitutivas de EUR-ACOM


A Sección está presidida polo Alcalde de Aller (Asturias), D. Gabriel Pérez Villalta.

Na actualidade están asociadas 94 Entidades Locais, que representan 1 095 180 habitantes.