FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

    Página 50 de 63    

O Goberno aproba a reestruturación da Administración do Estado cunha redución de altos cargos

O Goberno aprobou a racionalización de estruturas na Administración Xeral do Estado, redución de altos cargos e reordenación do sector público empresarial, no marco das medidas de austeridade do Goberno para lograr o restablecemento da estabilidade presupostaria e a redución do déficit público.

A FEMP avala a moción do Congreso sobre as leis de financiamento e de Goberno Local

A Comisión Executiva da FEMP, reunida hoxe en Madrid, avalou o contido da moción aprobada polo Congreso dos Deputados, o pasado 14 de abril, na que se insta o Goberno a remitir o Parlamento antes de que finalice o actual período de sesións o Proxecto de Lei Básica de Goberno e Administración Local, conxuntamente coa nova Lei de Financiamento Local.

Axudas para paliar os efectos do temporal en infraestruturas municipais

Dende o xoves 29 de abril, e ata o 29 de maio, permanecerá aberto o prazo para que Gobernos Locais Provinciais e Insulares afectados polo temporal e outras catástrofes naturais, soliciten axudas para paliar os danos nas súas infraestruturas e instalacións. Así queda recollido na Real Decreto do Ministerio de Política Territorial que amplía o marco das subvencións por ...

O Goberno impulsará unha plataforma social para o fomento da rehabilitación de vivendas

O Ministerio de Vivenda impulsará unha plataforma social para o fomento da rehabilitación, a accesibilidade e a eficiencia enerxética de edificios e vivendas, na que participen as tres Administracións e o sector privado e que terá como principal actividade a creación dunha rede de oficinas técnicas de axuda aos cidadáns.

Nace a Alianza EU-LAC de Cidades pola Redución da Demanda de Drogas

Fomentar no ámbito municipal políticas públicas, plans e accións na prevención do consumo de drogas e alcohol, e o tratamento das persoas dependentes de drogas e a súa reinserción social, son os principais obxectivos da Alianza UE-LAC (Unión Europea-Latinoamérica e Caribe) de Cidades pola Redución da Demanda de Drogas, creada en Lugo tras a celebración do Cumio ...

    Página 50 de 63