FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Comisión Executiva

BATZORDE EXEKUTIBOA

BATZORDE EXEKUTIBOA

21/09/2019

> Ir a la fototeca

Gobernu BatzarraGobernu Batzarra da Osoko Bilkuraren eta Lurralde Kontseiluaren akordioak gauzatzeko ardura duen organoa. Honako kideek osatzen dute: Presidentea, bi Presidenteorde, hogeita bi Batzarkide eta FEMParen Toki Ogasunen Batzordeko Presidentea eta Presidenteordea, azken bi horiek hizpidea izanik baina botorik ez. Gobernu Batzarreko Idazkaritzaren ardura FEMParen Idazkaritza Nagusiaren ardura duen pertsona berak izango du.
 
Gobernu Batzarraren agintea hautatzen duten momentuan hasiko da eta hurrengo ohiko Osoko Bilkurara arte iraungo du, ohiz kanpoko Osoko Bilkuran agintaldia aurretiaz berritzea erabakitzen bada salbu; kasu horretan ere agintea horren ondorengo hurrengo ohiko Osoko Bilkuran amaituko delarik.
 
Ohiko bileran bilduko da Gobernu Batzarrak berak aldez aurretik ezarritako maiztasunarekin eta ez ohiko bilkuran Presidenteak halako deialdia egiten duenean, Osoko Bilkuraren kideen bi bostenek hala eskatzen dutenean edo gutxienez ere Osoko Bilkuraren botoen erdia duten kide kopuru batek hala eskatzen duenean.
 

 

Gobernu Batzarrari dagokio FEMParen Lurralde Kontseiluaren eta Osoko Bilkuraren akordioak betetzea, toki-korporazioen ordezkariak izendatzea toki-ordezkaritza duten organoetarako, Federazioaren ondarea kudeatzea, kide berriak onartzea, toki-interesen babeserako behar adina legezko ekintza hastea adostea eta Idazkari Nagusiaren betekizunak bere gain dituen pertsona izendatzea eta kargutik kentzea, Presidentearen proposamenez.