FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

_area tematica: Modernización e Calidade

A Área de Modernización e Calidade, ten como obxectivo principal difundir e promover os procesos de modernización e calidade na Administración Local.

Para iso vanse realizar actuacións tendentes a xerar unha maior cooperación interadministrativa orientadas á «e-Administración» e á Calidade nos Servizos
19/02/2010