FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Àrea Temàtica: Modernització i Qualitat

L’Àrea de Modernització i Qualitat té com a objectiu principal difondre i promoure els processos de modernització i qualitat en l’Administració Local.

Per això, s’intentarà dur a terme actualitzacions tendents a generar una cooperació interadministrativa més gran, orientades a l’"e-Administració" i a la Qualitat en els Serveis.
19/02/2010