FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

_area tematica: Comercio e Consumo

Comercio e Consumo son eixes imprescindibles para a comprensión dos fluxos que actúan no mercado interior de bens e servizos. A conformación competencial autonómica permite accións no nivel local de suficiente riqueza, innovación e proximidade como para conformar múltiples escenarios de elevado interese.

As características que definen a cadea de prezos, os actores presentes, as accións de consumo e a protección aos consumidores habilitan o consenso e a cooperación como ferramentas de traballo da Comisión de Consumo e Comercio