FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Àrea Temàtica: Comerç i Consum

Comerç i Consum són eixos imprescindibles per a la comprensió dels fluxos que actuen en el mercat interior de béns i serveis. La conformació competencial autonòmica permet accions a nivell local de suficient riquesa, innovació i proximitat com per conformar múltiples escenaris d’interès elevat.

Les característiques que defineixen la cadena de preus, els actors presents, les accions de consum i la protecció als consumidors habiliten el consens i la cooperació com a eines de treball de la Comissió de Consum i Comerç