FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

_area tematica: Función Pública e Recursos Humanos

A Área de Función Pública e Recursos Humanos, ten como obxectivo principal o feito de contribuír á mellora das competencias profesionais dos empregados públicos locais para unha mellor prestación de servizos.

O traballo desenvolvido no marco desta área oriéntase á presenza activa nos órganos institucionais dos que a FEMP forma parte, así como a dar pulo ao diálogo social.