FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Àrea Temàtica: Funció Pública i Recursos Humans

L’Àrea de Funció Pública i Recursos Humans té com a objectiu principal contribuir a la millora de les competències professionals dels treballadors públics locals per a una millor prestació de serveis.

El treball que es desenvolupa en el marc d’aquesta àrea s’orienta a la presència activa en els òrgans institucionals dels que la FEMP forma part, com també a l’impuls del diàleg social.