FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

_area tematica: Mobilidade e Accesibilidade

A Área de Mobilidade e Accesibilidade ten como obxectivo dar pulo ás políticas municipais baseadas no concepto de Accesibilidade Universal e Deseño para Todos, para facilitar que todas as persoas poidan gozar dunha vida independente e dos servizos, contornos e produtos da súa localidade.
O traballo desta área oriéntase a sensibilizar, informar e elaborar diferentes ferramentas que poidan empregarse no desenvolvemento da acción do Goberno Local para a construción da cidade