FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Àrea Temàtica: Mobilitat i Accessibilitat

L’Àrea de Mobilitat i Accessibilitat té com a objectiu impulsar polítiques municipals basades en el concepte d’Accessibilitat Universal i Disseny per a Tots, per facilitar que totes les persones puguin gaudir d’una vida independent i fruir dels serveis, entorns i productes de la seva localitat.

El treball d’aquesta àrea s’orienta a sensibilitzar, informar i elaborar diferents eines que puguin ser d’utilitzats en el desenvolupament de l’acció del Govern Local per a la construcció de la ciutat