FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

_area tematica: Mancomunidades

A Área de Mancomunidades ten como obxectivo principal dar pulo ás políticas locais que faciliten a acción mancomunada dos municipios españois.
Para favorecer este obxectivo, no seo da Comisión de Mancomunidades, considérase prioritario xerar un debate permanente sobre os problemas destas entidades locais, das comarcas e áreas metropolitanas, aportando propostas e iniciativas que contribúan a dar resposta ás necesidades dos municipios españois, constituíndo ademais unha vía de participación e representación dos mesmos na FEMP, e nos órganos da Administración do Estado relacionados coas políticas locais.
e, así como colaborar co Ministerio de Igualdade, a través do INJUVE, no apoio a proxectos e programas municipais dirixidos á poboación xuvenil.