FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Àrea Temàtica: Mancomunitats

L’Àrea de Mancomunitats té com a objectiu principal impulsar les polítiques locals que facilitin l’acció mancomunada dels municipis espanyols.
Per afavorir aquest objectiu, en el si de la Comissió de Mancomunitats, es considera prioritari generar un debat permanent sobre els problemes d’aquestes entitats locals, de les comarques i àrees metropolitanes, aportant propostes i iniciatives que contribueixin a donar resposta a les necessitats dels municipis espanyols, la qual cosa constitueix a més una via de participació i representació d’aquests a la FEMP, i als òrgans de l’Administració de l’Estat relacionats amb les polítiques locals.