FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

_area tematica: Patrimonio Histórico e Cultural

A Área de Patrimonio Histórico e Cultural, ten como obxectivo principal contribuír á preservación do patrimonio histórico nas cidades españolas, fomentando para iso os vínculos con entidades relacionadas co patrimonio tanto no ámbito nacional como internacional.
Co obxecto de mellorar a calidade das nosas cidades e potenciar a súa economía, darase pulo ao desenvolvemento de proxectos de intervención integral no casco vello e barrios periféricos, promovendo ao mesmo tempo cantas medidas contribúan a reducir o vandalismo e analizando o impacto do turismo nos centros históricos.