FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

_area tematica: Ondare Historiko-Kulturalari buruzko

Ondare Historiko-Kulturalari buruzko Sailaren helburu nagusia Espainiako hirien ondare historikoaren zainketa da, eta horretarako ondarearekin erlazionaturiko nazio zein nazioarte mailako erakundeekin dauden loturak sustatuko ditu.

Gure hirien kalitatea hobetzeko eta haien ekonomia sustatzeko helburuz parte hartze integraleko proiektuen garapena bultzatuko da gune historikoan eta inguruetako auzoetan, halaber, bandalismoa murrizten lagunduko duten neurriak sustatuz eta turismoak gune historikoetan duen eragina aztertuz.