FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

_area tematica: Relacións Internacionais

Os principais obxectivos da Área de Relacións Internacionais poderían sintetizarse en tres:

- Reforzar a participación dos Gobernos Locais na esfera internacional favorecendo o traballo en rede, os intercambios de experiencias e a participación en proxectos europeos e colaboracións como parte indispensable do bo control local e do fortalecemento institucional dos Gobernos Locais.

- Consolidar a participación e potenciar unha presenza activa nos organismos internacionais nos que a FEMP ten representación institucional como espazo idóneo para fomentar e desenvolver as políticas locais no marco da Unión Europea, así como dar pulo a unha axenda internacional asociativa que favoreza a presenza en foros internacionais máis aló do ámbito da Unión Europea.

- Consolidar a FEMP como punto de referencia especializado para a irmandade de cidades, dende unha perspectiva integradora do conxunto da actividade municipal.