FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Àrea Temàtica: Relacions Internacionals

Els principals objectius de l’Àrea de Relacions Internacionals podrien sintetitzar-se en tres:

- Reforçar la participació dels Governs Locals a l’esfera internacional afavorint el treball en xarxa, els intercanvis d’experiències i la participació en projectes europeus i partenariats com a part indispensable de la bona governança local i de l’enfortiment institucional dels Governs Locals.

- Consolidar la participació i potenciar una presència activa en els organismes internacionals en els que la FEMP té representació institucional com espai idoni per fomentar i desenvolupar les polítiques locals en el marc de la Unió Europea, com també impulsar una agenda internacional associativa que afavoreixi la presència en fòrums internacionals més enllà de l’àmbit de la Unió Europea.

- Consolidar la FEMP com a punt de referència especialitzat per al agermanament de ciutats, des d’una perspectiva integradora del conjunt de l’activitat municipal.