FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

_area tematica: Deputacións

A Área de Deputacións Provinciais, Cabidos e Consellos Insulares, orienta a súa actividade principal cara o reforzo da singularidade institucional propio dos Gobernos Locais intermedios, como responsables e garantes das competencias municipais de cada provincia. Por iso, os obxectivos principais sobre os que se orienta a actividade da Área están centrados en:

- Impulsar as iniciativas necesarias para definir e recoñecer o marco competencial das Deputacións Provinciais, Cabidos e Consellos Insulares.

- Promover a coordinación coas Federacións Territoriais de municipios en aspectos considerados de interese para garantir o principio de subsidiariedade.

- Potenciar o importante papel das Deputacións con respecto á prestación de servizos intermunicipais.