FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

_area tematica: Hirigintza eta Etxebizitza

Hirigintza eta Etxebizitza Sailaren helburu nagusia bere kideen artean, etxebizitza politika aktiboak bilduko dituen hiri garapen integratua, bateratua eta iraunkorra sustatzea da.

Horretarako, erakundeen arteko elkarlana bultzatuko da, hirigintza eta lurraldearen antolakuntza politikak garatuko dituzten eta EB-rn Garapen Iraunkorrerako Estrategiarekin bat etorriko diren ekimenak martxan jartzeko, arreta berezia eskainiz finkaturiko sailak berriztatzeko politikei, jada eginda dauden eta eraikitzen ari diren etxebizitzen kalitatea hobetuz eta energia eraginkortasuna hobetzen lagunduko duten neurriei garrantzia berezia eskainiz.