FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

 

copyrightLa totalitat d’aquest lloc web i les parts que el componen es troben protegides per les lleis espanyoles i internacionals sobre Propietat Intel•lectual i Industrial.

Els drets de propietat intel•lectual sobre els continguts d’aquest lloc web pertanyen a la FEMP, excepte aquells d’empreses amb les quals hagi signat el contracte corresponent per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel•lectual i industrial.

L’exercici dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels continguts és exclusiu de la FEMP, sense perjudici de l’exercici per part de tercers del dret a cita.

L’usuari que accedeixi a aquesta web no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar ni cedir els continguts anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense citar expressament la seva procedència.

Únicament queda autoritzada la visualització i càrrega per a l’ús personal i no comercial de l’usuari, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats.

Queda expressament prohibida l’alteració del contingut o estructura d’aquest lloc web per part de l’usuari sense el permís exprés i per escrit de la FEMP. Qualsevol utilització d’aquest portal o dels seus continguts contrària a la normativa vigent podrà ser perseguida.