FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

_area tematica: Saúde Pública

A Área de Saúde Pública da FEMP vinculada á Comisión de Traballo de Saúde Pública, órgano político sectorial da Federación competente no ámbito da Saúde Pública Municipal, desenvolve a súa actuación co apoio do seu Grupo de Traballo Técnico de Saúde Pública composto por responsables técnicos de máis de trinta Corporacións Locais.
Neste mandato da Administración Local, a Comisión vai desenvolver esencialmente dous actuacións transcendentais:
- A elaboración dunha Ordenanza Tipo sobre Saúde Pública Municipal de xeito paralelo coa redacción polo Ministerio de Sanidade e Consumo (MSC) do Proxecto de Lei de Saúde Pública.
- Un Programa tipo de actuación municipal sobre saúde mental no ámbito do desemprego, para a prevención e control das patoloxías relativas aos trastornos mentais leves, tales como a ansiedade, o estrés e a mellora da autoestima.