FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

_area tematica: Cooperación para o Desenvolvemento

A Área de Cooperación para o Desenvolvemento ten como principal obxectivo potenciar e canalizar a vontade de cooperación dos Gobernos Locais españois.

Para iso, apoia o fortalecemento das estruturas de cooperación dos Concellos e Deputacións, e fomenta os procesos de coordinación cos outros actores para propiciar a mellora cuantitativa e cualitativa da axuda. Así mesmo, colabora coas institucións homólogas de países en vías de desenvolvemento no fortalecemento da institucionalidade municipal, poñendo á súa disposición toda a experiencia acumulada polos Gobernos Locais españois en materia de descentralización, control e autonomía local