FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

_area tematica: Igualdade

A Área de Igualdade, ten como obxectivo principal promover a xestión das políticas locais de igualdade, así como a incorporación da perspectiva de xénero a todos os ámbitos da vida local.
Para iso, desenvólvese un traballo orientado a dar pulo a aquelas accións de carácter transversal que fomenten a Igualdade entre mulleres e homes na totalidade dos espazos da política local, o acceso e integración da muller á vida social e á toma de decisións, a sensibilización, prevención e intervención en violencia de xénero, así como a colaboración e o intercambio de boas prácticas entre os gobernos locais nacionais e internacionais en materia de igualdade e xénero, entre outras.