FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

_area tematica: Berdintasun

Berdintasun Sailaren helburu nagusia tokiko berdintasun politiken kudeaketa sustatzea eta genero ikuspegia herriko bizitzako esparru guztietan sartzea da.

Horretarako, herriko politikaren esparru guztietan emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasuna, emakumea gizarte bizitzan eta erabakiak hartzeko jardueran sartzea eta integratzea, genero indarkeriaren aurrean sentsibilizatzea, prebenitzea eta parte hartzea bultzatuko duten zeharkako ekintzak bultzatzera bideraturiko lana eramaten da aurrera. Horrez gain, nazio eta nazioarte mailako toki gobernuen artean elkarlana eta jardunbide egokien trukatzea bultzatzen da, berdintasun eta genero alorretan, besteak beste