FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Àrea Temàtica: Serveis Socials

Els Serveis Socials són l’instrument bàsic per a l’establiment d’una política social integral i per a aconseguir el màxim benestar social. A través dels Serveis Socials es desenvolupen programes orientats a cadascun dels sectors específics de la població.

Inclouen un conjunt de recursos, actuacions i prestacions que tenen la finalitat de promoure la integració d’aquells col•lectius que es troben en situació de desavantatge social, ajudant-los a superar les seves dificultats per millorar la seva qualitat de vida i integració.