FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Àrea Temàtica: Cooperació per al Desenvolupament

L’Àrea de Cooperació per al Desenvolupament té com a principal objectiu potenciar i canalitzar la voluntat de cooperació dels Governs Locals espanyols.

Per això, dóna suport a l’enfortiment de les estructures de cooperació dels Ajuntaments i Diputacions, i fomenta els processos de coordinació amb altres actors a fi de propiciar la millora quantitativa i qualitativa de l’ajuda. Així mateix, col•labora amb institucions homologues de països en desenvolupament en l’enfortiment de la institucionalitat municipal, posant a la seva disposició tota l’experiència acumulada pels Governs Locals espanyols en matèria de descentralització, governança i autonomia local