FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Àrea Temàtica: Medi Ambient

L’Àrea de Medi Ambient té com a objectiu principal impulsar polítiques de foment i defensa de la sostenibilitat a nivell local.
Per això, des d’aquesta Àrea es treballarà en diferents àmbits, impulsant Agendes 21 Locals, incentivant l’ús d’energies renovables; impulsant mesures que fomenten la prevenció de residus, la seva reutilització, reciclatge i valorització; fomentant polítiques d’utilització sostenible de l’aigua, donant suport al desenvolupament de Plans de Mobilitat Sostenibles, impulsant mesures que contribueixin al reconeixement del medi natural i dels espais naturals, entre d’altres aspectes.30/11/2011